logo Klaarzin
de wereldkalender

De wereldkalender is een kalender met weekvrije dagen *1*1 teneinde de huidige Gregoriaanse kalender te verbeteren. Een kalender met weekvrije dagen zorgt ervoor dat de datums elk jaar op dezelfde weekdagen zondag, maandag, etc. vallen. Zo ontstaat een eeuwige kalender, een kalender die elk jaar hetzelfde is. Zie de inleiding voor verdere uitleg. de wereldkalender
De wereldkalender is een betrekkelijk eenvoudige wijziging van de Gregoriaanse kalender. Het uitgangspunt blijft namelijk 12 maanden van 30 of 31 dagen en 52 weken van 7 dagen. De week begint op zondag. Om het jaarlijkse veranderen van de kalender te voorkomen zijn er in de wereldkalender twee weekvrije dagen: Werelddag en schrikkeldag. Beide dagen worden voorafgegaan door een zaterdag en gevolgd door een zondag. Ze vallen dus in het weekend. Het zijn feestdagen en daarom geen gewone werkdagen.
De wereldkalender heeft vier gelijke kwartalen van 91 dagen, Werelddag en schrikkeldag niet meegerekend, want dat zijn weekvrije feestdagen. De eerste maand van het kwartaal telt 31 dagen. Januari, april, juli en oktober hebben dus 31 dagen. Werelddag wordt aan het einde van het jaar geplaatst, op 31 december. December heeft daarom ook 31 dagen. Voor een gelijke verdeling van weekvrije dagen over het jaar wordt de schrikkeldag halverwege het jaar geplaatst. Eens per vier jaar wordt schrikkeldag aan het einde van juni geplaatst, op 31 juni. Juni heeft 30 dagen, maar in schrikkeljaren 31 dagen. Februari heeft voortaan 30 dagen.
verkorte wereldkalender

de wereldkalender in schema

Omdat de datums in elk kwartaal op dezelfde weekdag vallen, kan de wereldkalender met één kwartaal kort worden weergegeven.

geschiedenis

In 1834 vond de Italiaanse abt Marco Mastrofini een altijddurende kalender uit, die de basis werd van de wereldkalender. De Amerikaanse Elisabeth Achelis heeft in 1930 de World Calendar Association opgericht met het doel de wereldkalender wereldwijd in te voeren. Gedurende de dertiger jaren groeide steun voor de wereldkalender bij de Volkenbond, de voorganger van de Verenigde Naties.
Na de Tweede Wereldoorlog bleef Achelis streven naar wereldwijde steun voor de wereldkalender. Terwijl de internationale steun groeide, werd een wetsvoorstel ingediend bij het congres parlement van de USA. Dat verlangde eerst internationale beslissingen. Achelis heeft zich toen gewend tot de Verenigde Naties. Maar in 1955 heeft de USA de besluitvorming bij de Verenigde Naties ernstig vertraagd met het standpunt dat de USA niet zou kunnen instemmen, zolang de hervorming niet zou worden gesteund door een belangrijke meerderheid in het eigen congres. Die meerderheid viel voorlopig niet te verwachten vanwege religieuze tegenstand.
Tegen 1956 ontbond Achelis de rechtspersoon van de World Calendar Association. De beweging om de wereldkalender in te voeren is wel voortgezet.

religieuze tegenstand

De belangrijkste tegenstanders van de wereldkalender waren leiders van de godsdiensten, die op basis van de Bijbel, de Torah en de Koran hun geloof belijden. In die heilige boeken is sprake van een week van zeven dagen en een vaste weekdag voor geloofsbelijdenis: voor Christenen de zondag, voor Joden de zaterdag en voor Moslims de vrijdag.
Orthodoxe aanhangers van deze godsdiensten werpen tegen dat de dagen die in de wereldkalender geen onderdeel van de week zijn, toch meetellen. Een week met werelddag en een met schrikkeldag zou voor hen acht dagen lang zijn. Dat verstoort het traditionele ritme van zeven dagen per week. Orthodoxe aanhangers van deze godsdiensten staan erop hun dag van geloofsbelijdenis elke zevende dag te houden. Die dag zou daardoor in de wereldkalender elk jaar een weekdag verspringen (twee in een schrikkeljaar) en niet meer in het weekend vallen.

Voorstanders van de wereldkalender begrijpen het religieuze bezwaar wel. Maar zij nodigen gelovigen uit om daar overheen te stappen door werelddag en schrikkeldag te zien als feestdagen die niet tot de zevendaagse week behoren.

de voordelen van de wereldkalender

De wereldkalender heeft de belangrijke voordelen die alle kalenders met weekvrije dagen hebben Zie de inleiding.:
hij is altijddurend, begint altijd op dezelfde dag, kan elk jaar opnieuw gebruikt worden, heeft een eenvoudige structuur en is daardoor gebruiksvriendelijk. De kwartalen van gelijke lengte maken boekhouden, statistiek en administratie gemakkelijker.
De wereldkalender heeft nog de volgende voordelen:
• De maanden zijn regelmatig over het jaar verdeeld. Er is geen korte maand van 28/29 dagen meer.
• De wereldkalender betekent slechts een eenvoudige wijziging van de huidige Gregoriaanse kalender. De jaartelling en het systeem van schrikkeljaren blijven hetzelfde. De wereldkalender vormt geen radicale breuk met het verleden. Van de vele diverse kalenderontwerpen is de wereldkalender het minst ingrijpend en zeker niet revolutionair.

afweging

Natuurlijk verandert er wel iets; de datumindeling verandert enigszins. Van maart, mei en augustus vervalt dag 31. Slechts voor die drie dagen moet een andere datum van feestdagen, verjaardagen en jubilea gevonden worden (bv. de vorige of de volgende dag). Dat is wel te overzien.
Het is een redelijke conclusie dat tegenover de duidelijke voordelen van de wereldkalender slechts geringe nadelen staan. De overgang naar de wereldkalender is de moeite waard.