logo Klaarzin

International Fixed Calendar

Een ander kalendervoorstel om de Gregoriaanse kalender te hervormen is de International Fixed Calendar, de IFC. Deze wordt ook wel genoemd het Cotsworth plan of het Eastman plan. Dit is een kalender met dertien maanden. Ook deze kalender is een kalender met weekvrije dagen *1*1 om de huidige Gregoriaanse kalender te verbeteren. Een kalender met weekvrije dagen zorgt ervoor dat de datums elk jaar op dezelfde weekdagen zondag, maandag, etc. vallen. Zo ontstaat een altijddurende kalender. Zie de inleiding voor verdere uitleg.
Daarmee wordt bereikt dat elk jaar en elke maand op dezelfde weekdag begint, net als bij de wereldkalender. Het verschil met de wereldkalender is dat er dertien maanden van precies 28 dagen in een jaar gaan. Daarmee wordt de kalender nog regelmatiger.
Alle maanden zien er hetzelfde uit, en wel zo:

de wereldkalender

de opzet van de IFC

Het kalenderjaar telt 13 maanden van elk 28 dagen. Het jaar heeft daarmee 13 x 28 = 364 dagen. Elke maand heeft precies vier weken van zeven dagen. Aan het einde van het jaar wordt een extra dag als feestdag toegevoegd. Die dag wordt jaardag genoemd en valt op 29 december. In de Gregoriaanse kalender is dat 31 december. Zoals reeds opgemerkt vallen jaardag en schrikkeldag niet op een weekdag om het 'verspringen' van de kalender te voorkomen. Twaalf maanden zijn hetzelfde genaamd en gerangschikt als in de Gregoriaanse kalender, maar de extra maand wordt ingevoegd tussen juni and juli. Deze maand wordt sol genoemd ter ere van de zon. De maand ligt in het midden van het kalenderjaar en bevat de zonnewende van de zomer (geredeneerd vanuit het noordelijk halfrond). De IFC voegt schrikkeldag in tussen zaterdag 28 juni en zondag 1 sol. Elke maand begint op een zondag en eindigt op een zaterdag. Elk jaar begint dus op een zondag.
Zowel jaardag als schrikkeldag worden niet beschouwd als onderdeel van de week. Ze worden voorafgegaan door een zaterdag en gevolgd door een zondag.

breuk met de Gregoriaanse kalender

De IFC heeft weliswaar een zeer regelmatig patroon van maanden en weken, maar de datums verschillen sterk van die van de Gregoriaanse kalender. Het volgende overzicht toont zulke verschillen. In kolom 1 staan de dertien maanden van de IFC. Daarachter staan de datums van de Gregoriaanse kalender die overeenkomen met datum 1 (in kolom 2) en datum 28 (in kolom 3) van de IFC. In kolom 4 staan de datums van de Gregoriaanse kalender, die overeenkomen met datum 29 van de IFC (schrikkeldag en jaardag).

maandvoor datum 1    voor datum 28    voor datum 29
januari1 januari28 januari
februari29 january25 februari
maart26 februari25* maart
april26* maart 22* april
mei23* april 20* mei
juni21* mei17* juni 17 juni (schrikkeldag)
sol18 juni15 juli
juli16 july12 augustus
augustus13 augustus9 september
september10 september7 oktober
oktober8 oktober4 november
november5 november2 december
december   3 december30 december31 december (jaardag)

*Deze Gregoriaanse datums van maart tot juni hebben in een schrikkeljaar een getal van één minder. De oorzaak daarvan is dat in de Gregoriaanse kalender schrikkeldag valt op 29 febuari en in de IFC op 29 juni.

voordelen

De IFC heeft de belangrijke voordelen die alle kalenders/ met weekvrije dagen hebben Zie de inleiding.:
hij is altijddurend, begint altijd op dezelfde dag, kan elk jaar opnieuw gebruikt worden, heeft een eenvoudige structuur en is daardoor gebruiksvriendelijk. De kwartalen van gelijke lengte maken boekhouden, statistiek en administratie gemakkelijker.
De extra voordelen van de IFC zijn vooral economisch. De indeling van het jaar is bijzonder regelmatig. Elke maand heeft precies vier weken. In elke maand valt elke dag op dezelfde weekdag. Elk jaar heeft precies 52 weken, verdeeld over 13 maanden. Door een en ander is plannen eenvoudiger voor instellingen en bedrijven met lange productiecycli. Statistische vergelijking per maand is nauwkeuriger, omdat elke maand hetzelfde aantal werkdagen en weekends heeft. Hetzelfde geldt voor vergelijking per kwartalen van 13 weken. Dit voordeel spreekt bij vergelijking van cash flow per maand of kwartaal.

nadelen

Maar de nadelen van de IFC zijn groot. Alle datums van de huidige kalender zouden moeten worden omgezet naar de nieuwe kalender. Alle dagen die nu een een vaste datum hebben (feestdagen, verjaardagen, jubilea, etc.) moeten worden omgezet naar een nieuwe datum.
Een enorme hoeveelheid administratieve gegevens zullen op datum moeten worden aangepast. Ook de software van die administraties zal moeten worden aangepast. Mogelijk zullen er een tijdlang twee systemen naast elkaar onderhouden moeten worden.
Dertien is een priemgetal. Daardoor vallen alle activiteiten die nu plaats vinden per twee, drie of vier maanden niet meer samen met kalendermaanden. Omdat, behalve voor sol, de maanden dezelfde namen houden, is er groot risico van verwarring met het Gregoriaanse kalenders/telsel.
En dan zijn er nog Joodse en Christelijke leiders die bezwaar hebben, omdat volgens hen het ritme van zeven dagen verstoord wordt door jaardag en schrikkeldag. Die leiden volgens hen tot een week van acht dagen.

conclusie

De nadelen zijn vergeleken met de voordelen van de IFC te groot. De breuk met de Gregoriaanse kalender leidt tot een verwarrende datumindeling, die teveel tijd, geld en moeite zal gaan kosten om in te voeren.