logo Klaarzin

World Season Calendar

Een ander kalendervoorstel om de Gregoriaanse kalender te hervormen is de World Season Calender, of WSC. Deze kalender is ontworpen door Isaac Asimov, een Amerikaanse schrijver en biochemicus*1. *1 Ook de nieuwjaarskalender is een kalender met weekvrije dagen - dagen die geen onderdeel van de week zijn - om de huidige Gregoriaanse kalender te verbeteren. Een kalender met weekvrije dagen zorgt ervoor dat de datums elk jaar op dezelfde weekdagen zondag, maandag, etc. vallen. Zo ontstaat een altijddurende kalender. Zie de inleiding voor verdere uitleg.
Het grote verschil met de wereldkalender en de IFC is dat er geen maanden meer zijn, maar alleen de vier astronomische seizoenen.

De WSC maakt een radicale breuk met de traditie en de huidige Gregoriaanse kalender. De WSC rekent niet meer in maanden. Daar is een reden voor, want solaire kalenders, zoals de huidige, hebben geen relatie meer met de omloop van de maan*2. *2 De WSC kent alleen vier gelijke seizoenen. Elk seizoen telt dertien weken van zeven dagen, totaal 91 dagen, die worden doorgenummerd. Seizoen A ziet er als volgt uit.
een seizoen

de opzet van de WSC

De WSC kent dus vier van deze seizoenen zonder maanden, maar met dertien weken van zeven dagen. De WSC laat het jaar beginnen met de winterzonnewende. In de Gregoriaanse kalender valt die op 20, 21 of 22 december. Overigens is het dan winter op het noordelijk halfrond, maar zomer op het zuidelijk halfrond. Om noord en zuid gelijk te behandelen duidt de WSC de seizoenen aan met A, B, C, and D. Zie dit overzicht.

WSC    noordelijk
halfrond
zuidelijk
halfrond
A  winter  zomer
B  lente  herfst
C  zomer  winter
D  herfst  lente

De datums krijgen een letter en een nummer. Het jaar begint met dag A-1. Na dag A-91 komt dag B-1 enzovoort. Dag D-91 valt op de 364e dag van het jaar. De laatste dag van het jaar, jaardag, wordt aangeduid als D-92, maar deze dag valt niet op een weekdag, net als bij de wereldkalender.
Tijdens schrikkeljaren wordt een schrikkeldag toegevoegd aan seizoen B. De schrikkeldag wordt aangeduid als B-92 en is evenmin een onderdeel van de week.
Hier zijn enkele voorbeelden hoe datums van de Gregoriaanse kalender omgezet worden in de WSC:
1 januari wordt A-121 april wordt B-11 of
B-12 in een schrikkeljaar    
1 juli wordt C-11
1 september wordt C-73    1 december wordt D-7321 december wordt A-1
Kerstmis,
25 december wordt A-5

precisie

Het astronomische jaar kent vier seizoenen, waarvan de zonnewendes (solstices) en nachteveningen (equinoxes) begin en einde zijn. Met de vier astronomische seizoenen kunnen de vier seizoenen van de WSC niet precies overeenkomen, omdat zij tezamen 364 dagen opleveren en jaardag en schrikkeldag nodig zijn om het astronomische jaar met een omloop van 365,242.189.67 dagen dicht te benaderen. De WSC gebruikt het systeem van de schrikkeljaren van de Gregoriaanse kalender. Daardoor vallen de zonnewendes niet altijd op dagen A-1 en C-1 en de nachteveningen niet altijd op dagen B-1 en D-1.

afweging

Niettemin is de WSC rationeel en neutraal. De kalender wordt als het ware opgesteld door een waarnemer uit de ruimte. Daardoor is er geen spoor meer van cultuur en religie. Er wordt radicaal gebroken met de traditie. Het is zeer de vraag of mensen de aanduiding van dagen met een letter en cijfer zullen accepteren. De datumaanduiding is daarom ook moeilijk te onthouden. Ook heeft de WSC dezelfde grote nadelen als de IFC. Een en ander zal de acceptatie van de WSC niet bevorderen. De conclusie is dat een wereldwijde invoering van de WSC niet gewenst is.