Klaarzin
logo Klaarzin

Agua nocturna


Nachtwater

La noche de ojos de caballo que tiemblan en la noche,
la noche de ojos de agua en el campo dormido,
está en tus ojos de caballo que tiembla,
está en tus ojos de agua secreta.

De nacht van paardenogen die trillen in de nacht,
de nacht van waterogen in het slapend veld
dit in jouw trillende paardenogen,
dit in jouw geheime waterogen.

Ojos de agua de sombra,
ojos de agua de pozo,
ojos de agua de sueño.

Ogen van schaduwwater,
Ogen van bronwater,
Ogen van droomwater.

El silencio y la soledad,
como dos pequeños animales a quienes guía la luna,
beben en esos ojos,
beben en esas aguas.

De stilte en het alleenzijn
als twee kleine dieren die de maan leidt,
drinken in die ogen,
drinken in dat water.

Si abres los ojos,
se abre la noche de puertas de musgo,
se abre el reino secreto del agua
que mana del centro de la noche.

Als je de ogen opent,
opent zich de nacht van muskuspoorten,
opent zich het geheime waterrijk,
dat opwelt uit het midden van de nacht,

Y si los cierras,
un río, una corriente dulce y silenciosa,
te inunda por dentro, avanza, te hace oscura:
la noche moja riberas en tu alma.

Octavio Paz 1914 - 1998
Eric Whitacre heeft van dit gedicht een koorlied gemaakt (Water Night).


En als je ze sluit,
een rivier, een zoete en stille stroom,
overspoelt je van binnen, dringt aan, maakt je donker:
de nacht wast oevers in jouw ziel.

vertaling © Klaarzin 2021


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.