Klaarzin
logo Klaarzin

Un cygne

Een zwaan

Un cygne avance sur l'eau
tout entouré de lui-même,
comme un glissant tableau;
ainsi à certains instants
un être que l'on aime
est tout un espace mouvant.

Een zwaan gaat over het water
geheel van zichzelf omgeven,
als een glijdend tafereel;
zo is op zekere momenten
een wezen dat men liefheeft
geheel een bewegende ruimte.

Il se rapproche, doublé,
comme ce cygne qui nage,
sur notre âme troublée...
qui à cet être ajoute
la tremblante image
de bonheur et de doute.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926

Het nadert, verdubbeld,
als die zwaan die zwemt
op onze verwarde ziel ...
die aan dat wezen toevoegt
het trillende beeld
van geluk en van twijfel.

vertaling © Klaarzin 2021

Paul Hindemith heeft in 1939 van dit gedicht een koorlied gemaakt.
Het is nr. 2 van "Six Chansons".


Vocal Ensemble Stuttgart olv Marcus Creed


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.