Klaarzin
logo Klaarzin

En hiver

In de winter

En hiver, la mort meurtrière
entre dans les maisons;
elle cherche la sœur, le père,
et leur joue du violon.1

's Winters komt de moordadige dood
de woningen binnen;
hij zoekt de zuster, de vader op
en speelt op hun gemoed.

Mais quand la terre remue
sous la bêche du printemps,
la mort court dans les rues
et salue les passants.

1 idioom: met leugens op het gemoed werken
om gunstig te stemmen
Rainer Maria Rilke 1875 - 1926Maar als de aarde beweegt
onder de spade van de lente,
rent de dood door de straten
en groet wie voorbijgaan2.

2 in het Frans dubbelzinnig, ook: doodgaan.

vertaling © Klaarzin 2021


Paul Hindemith heeft in 1939 van dit gedicht een koorlied gemaakt.
Het is nr. 5 van "Six Chansons".


Nederlands Kamerkoor olv Uwe Gronostay
  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.