Klaarzin
logo Klaarzin

Chemins qui ne mènent nulle part1

Wegen die nergens heen leiden

Chemins qui ne mènent nulle part
entre deux prés,
que l'on dirait avec art
de leur but détournés,

Wegen die nergens heen leiden
tussen twee weiden,
men zou zeggen: patent
van hun doel afgewend,

chemins qui souvent n'ont
devant eux rien d'autre en face
que le pur espace
et la saison.

1 Dezelfde Franse titel heeft de bundel 'Holzwege' (1950) met zes essays van Martin Heidegger.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
Les Quatrains Valaisans no 31, 1926


Wegen die vaak voor zich
niets anders hebben in zicht
dan zuivere ruimte
en het seizoen.

vertaling © Klaarzin 2023

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.