Klaarzin
logo Klaarzin

Aber als hätte die Last der Fruchtgehänge

Maar als had de last van vruchtguirlandes

Aber als hätte die Last der Fruchtgehänge
und der Verfall der Säulen und Bogengänge
und der Abgesang der Gesänge
sie beschwert,
hat die Jungfrau sich in anderen Stunden,
wie von Größerem noch unentbunden,
kommenden Wunden
zugekehrt.

Maar als had de last van vruchtguirlandes
en het verval van zuilen en arcaden
en het slotvers van gezangen
haar bezwaard,
heeft de maagd zich op andere uren,
als van het grotere nog niet bevallen,
naar komende wonden
toegekeerd.
Ihre Hände, die sich lautlos lösten,
liegen leer.
Wehe, sie gebar noch nicht den Größten.
Und die Engel, die nicht trösten,
stehen fremd und furchtbar um sie her.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
Das Stunden-Buch
Worpswede, mei 1905


Haar handen - ze openden geluidloos -
liggen leeg.
Ach, zij baarde nog niet de grootste.
En de engelen, die niet troosten,
staan vreemd en vreselijk om haar heen.

vertaling © Klaarzin 2022

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.