Klaarzin
logo Klaarzin

Das ist die Sehnsucht

Dat is verlangen

Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge
und keine Heimat haben in der Zeit.
Und das sind Wünsche: leise Dialoge
täglicher Stunden mit der Ewigkeit.

Dat is verlangen: wonen in het golven
en geen thuis hebben in de tijd.
En dat zijn wensen: zachte dialogen
van dagelijkse uren met de eeuwigheid.

Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern
die einsamste von allen Stunden steigt,
die, anders lächelnd als die andern Schwestern,
dem Ewigen entgegenschweigt.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
Mir zu Feier
Berlin-Wilmersdorf, 3 November 1897


En dat is leven. Tot uit een gisteren
het eenzaamste van alle uren stijgt,
dat, anders lachend dan de andere,
het eeuwige tegemoet zwijgt.

vertaling © Klaarzin 2022


stem: Christian Berkel


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.