Klaarzin
logo Klaarzin

Puisque tout passe

Omdat alles vervliegt

Puisque tout passe, faisons
la mélodie passagère;
celle qui nous désaltère,
aura de nous raison.

Omdat alles vervliegt, laat ons
de melodie vluchtig maken;
zij, die ons verfrist,
zal ons voor zich winnen.

Chantons ce qui nous quitte
avec amour et art;
soyons plus vite
que le rapide départ.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926

Zingen wij wat ons verlaat
met liefde en kunst;
weest sneller
dan de vlugge inzet.

vertaling © Klaarzin 2021

Paul Hindemith heeft in 1939 van dit gedicht een koorlied gemaakt.
Het is nr. 3 van "Six Chansons".


Nederlands Kamerkoor olv Uwe Gronostay


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.