Klaarzin
logo Klaarzin

Printemps

Lente

Ô mélodie de la sève
qui dans les instruments
de tous ces arbres s'élève -,
accompagne le chant
de notre voix trop brève.

O melodie van het levenssap
die in de speeltuigen
van al deze bomen opklinkt,
begeleid de zang
van onze te harde stemmen.

C'est pendant quelques mesures
seulement que nous suivons
les multiples figures
de ton long abandon,
ô abondante nature.

Tijdens enkele maten is het
maar dat wij volgen
de menigvoudige vormen
van uw lange overgave,
o overvloedige natuur.

Quand il faudra nous taire,
d'autres continueront...
Mais à présent comment faire
pour te rendre mon
grand cœur complémentaire?


Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
Waneer wij stil moeten zijn,
zullen anderen verder gaan ...
Maar nu, wat te doen
om mijn grote hart
op u1 af te stemmen?

1 natuur
vertaling © Klaarzin 2021


Paul Hindemith heeft in 1939 van dit gedicht een koorlied gemaakt.
Het is nr. 4 van "Six Chansons".


Nederlands Kamerkoor olv Uwe Gronostay


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.