Klaarzin
logo Klaarzin

Herbsttag

Herfstdag

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Heer: het is tijd. De zomer was groots.
Leg uw schaduw op de zonnewijzers
en laat op de velden de winden los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Gebied de laatste vruchten vol te zijn;
Verleen hun nog twee zuidelijker dagen,
stuw ze tot rijpheid en jaag
de laatste zoetheid in de zware wijn.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
das Buch der Bilder
Parijs, 21 september 1902

Wie nu geen huis heeft, bouwt het ook niet meer.
Wie nu alleen is, zal het wel lang blijven,
zal waken, lezen, lange brieven schrijven
en zal rusteloos de lanen op en neer
gaan, als de wind de blaadjes voort zal drijven.

vertaling © Klaarzin 2021

stem: Fritz Stavenhagen
  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.