Klaarzin
logo Klaarzin

Heil dem Geist, der uns verbinden mag

Heil de geest die ons verbinden mag

Heil dem Geist, der uns verbinden mag;
denn wir leben wahrhaft in Figuren.
Und mit kleinen Schritten gehn die Uhren
neben unserm eigentlichen Tag.

Heil de geest die ons verbinden mag;
want wij leven waarlijk in figuren.
En met kleine stapjes gaan de uren
strak naast onze eigenlijke dag.

Ohne unsern wahren Platz zu kennen,
handeln wir aus wirklichem Bezug.
Die Antennen fühlen die Antennen,
und die leere Ferne trug ...

Zonder onze ware plaats te kennen
handelen wij vanuit een echt verband.
De antennen voelen de antennen
lege verte werd omspand...

Reine Spannung. O Musik der Kräfte!
Ist nicht durch die läßlichen Geschäfte
jede Störung von dir abgelenkt?

Zuiv're spanning. O muziek van krachten!
Is niet door de alledaagse machten
elke storing van jou afgewend?

Selbst wenn sich der Bauer sorgt und handelt,
wo die Saat in Sommer sich verwandelt,
reicht er niemals hin. Die Erde schenkt.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
De sonnetten aan Orfeus, eerste deel, sonnet 12.


Zelfs wanneer de boer bewerkt daarbuiten,
waar het zaad des zomers gaat ontspruiten,
is dat nooit toereikend. De aarde schenkt.

berijmd, met versmaat
vertaling © Klaarzin 2022

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.