Klaarzin
logo Klaarzin

Si l'on chante un dieu

Als je zingt tot een god

Si l'on chante un dieu,
ce dieu vous rend son silence.
Nul de nous ne s'avance
que vers un dieu silencieux.

Als je zingt tot een god,
geeft die god je zijn zwijgen.
Niemand van ons nadert
dan tot een god, die zwijgt.

Cet imperceptible échange
qui nous fait frémir,
devient l'héritage d'un ange
sans nous appartenir.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
Vergers nr. 9 (1924-1925)


Dit onmerkbare uitruilen
dat ons huiveren doet,
wordt de erfenis van een engel
zonder ons toe te behoren.

vertaling © Klaarzin 2022

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.