Klaarzin
logo Klaarzin

Dass einer dich einmal gewollt hat

Dat iemand jou eens heeft gewild

Daraus, dass einer dich einmal gewollt hat,
Weiß ich, dass wir dich wollen dürfen.
Wenn wir auch alle Tiefen verwürfen:
Wenn ein Gebirge Gold hat
Und keiner mehr es ergraben mag,
Trägt es einmal der Fluss zutag,
Der in die Stille der Steine greift,
Der vollen.

Daardoor, dat iemand jou eens heeft gewild,
weet ik, dat wij jou mogen willen.
Ook al zouden we al het diepe verwerpen:
wanneer een gebergte goud bevat
en niemand het meer wil delven,
brengt ooit het aan de dag de rivier,
die in de stilte van de stenen grijpt,
de volle.

Auch wenn wir nicht wollen:
Gott reift.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
Das Stunden-Buch
Berlin-Schmargendorf, 22 september 1899


Ook als we het niet willen:
God rijpt.

vertaling © Klaarzin 2021

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.