Klaarzin
logo Klaarzin

Der Schwan

De zwaan

Diese Mühsal, durch noch Ungetanes
schwer und wie gebunden hinzugehn,
gleicht dem ungeschaffnen Gang des Schwanes.

Deze moeite, door het nog ongedane
moeizaam en als gebonden heen te gaan,
lijkt op de mismaakte gang van de zwaan.

Und das Sterben, dieses Nichtmehrfassen
jenes Grunds, auf dem wir täglich stehn,
seinem ängstlichen Sich-Niederlassen:

En het sterven, dit niet-meer-vatten
van die grond, waarop we dagelijks staan,
zijn angstig zich-neerlaten:

in die Wasser, die ihn sanft empfangen
und die sich, wie glücklich und vergangen,
unter ihm zurückziehen, Flut um Flut;

in de wateren, die hem zacht ontvangen
en die zich, als gelukkig en verzonken,
onder hem terugtrekken, golf na golf;

während er unendlich still und sicher
immer mündiger und königlicher
und gelassener zu ziehn geruht.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
Neue Gedichte
Meudon, 1905/06


terwijl hij oneindig stil en zeker
steeds mondiger en koninklijker
en gelatener te gaan rust.

vertaling © Klaarzin 2021

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.