Klaarzin
logo Klaarzin

Wir sind die Treibenden

Wij zijn de bedrijvigen

Wir sind die Treibenden.
Aber den Schritt der Zeit,
nehmt ihn als Kleinigkeit
im immer Bleibenden.

Wij zijn de bedrijvigen.
Maar de stap van de tijd,
neem die als kleinigheid
in het steeds blijvende.

Alles das Eilende
wird schon vorüber sein;
denn das Verweilende
erst weiht uns ein.

Al dat ijlende
zal gauw voorbij zijn;
want het verwijlende
pas wijdt ons in.

Knaben, o werft den Mut
nicht in die Schnelligkeit,
nicht in den Flugversuch.

Jongens, o gooi je moed
niet op de snelheid
niet op het willen vliegen.

Alles ist ausgeruht:
Dunkel und Helligkeit,
Blume und Buch.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
De sonetten aan Orfeus, eerste deel, sonnet 22
Muzot, februari 2022


Alles is uitgerust:
duister en helderheid,
bloem en boek.

vertaling © Klaarzin 2022

Lied van Ferenc Farkas 1905 - 2000
Hommage à Rilke, 1984.

een Hongaars koor


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.