Klaarzin
logo Klaarzin

C'est pour t'avoir vue

Het is doordat ik je gezien heb

C'est pour t'avoir vue
penchée à la fenêtre ultime,
que j'ai compris, que j'ai bu
tout mon abîme.

Het is doordat ik je gezien heb,
geleund aan het laatste raam,
dat ik begrepen heb, dat ik gedronken heb
heel mijn afgrond.

En me montrant tes bras
tendus vers la nuit,
tu as fait que, depuis,
ce qui en moi te quitta,
me quitte, me fuit

Mij je armen tonend,
uitgestrekt naar de nacht,
heb je gemaakt dat, sindsdien,
dat, wat in mij jou verliet,
mij verlaat, van mij vlucht.

Ton geste, fut-il la preuve
d'un adieu si grand,
qu'il me changea en vent,
qu'il me versa dans le fleuve?

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
Les Fenêtres nr. 10


Jouw gebaar, was het het bewijs
van een zo groot afscheid,
dat het me in wind veranderde,
dat het me in de rivier wierp?

vertaling © Klaarzin 2021

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.