Klaarzin
logo Klaarzin

An die Musik

Aan de muziek

Musik: Atem der Statuen.  Vielleicht:
Stille der Bilder. Du Sprache wo Sprachen
enden.  Du Zeit,
die senkrecht steht auf der Richtung
vergehender Herzen.

Muziek: adem van standbeelden.  Misschien:
stilte van beelden. Jij taal waar talen
ophouden.  Jij tijd,
die loodrecht staat op de richting
van verflauwende harten.

Gefühle zu wem? O du der Gefühle
Wandlung in was? -: in hörbare Landschaft.
Du Fremde: Musik. Du uns entwachsener
Herzraum. Innigstes unser,
das, uns übersteigend, hinausdrängt, -
heiliger Abschied:
da uns das Innre umsteht
als geübteste Ferne, als andre
Seite der Luft:
rein,
riesig,
nicht mehr bewohnbar.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
München, 11/12 januari 1918


Gevoelens voor wie? O jij, die gevoelens
omzet waarin? - : in hoorbaar landschap.
Jij vreemde: muziek. Jij ons ontgroeide
hartruimte. Innigste van ons,
dat, ons overstijgend, naar buiten drijft, -
heilig afscheid:
daar het innerlijke ons omringt
als beoefendste verte, als andere
kant van de lucht:
rein,
reusachtig,
niet meer bewoonbaar.

vertaling © Klaarzin 2022


stem: Gert Westphal


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.