Klaarzin
logo Klaarzin

Quando vier a primavera

Wanneer de lente komt

Quando vier a primavera,
Se eu já estiver morto,
As flores florirão da mesma maneira
E as árvores não serão menos verdes
que na primavera passada.
A realidade não precisa de mim.

Wanneer de lente komt
En als ik dan dood zal zijn,
Zullen de bloemen net zo bloeien
En de bomen zullen niet minder groen zijn
dan het vorig voorjaar.
De werkelijkheid heeft mij niet nodig.

Sinto uma alegria enorme
Ao pensar que a minha morte
não tem importância nenhuma.

Ik voel een enorme vreugde
Bij de gedachte dat mijn dood
volkomen onbelangrijk is.

Se soubesse que amanhã morria
E a primavera era depois de amanhã,
Morreria contente, porque ela era depois de amanhã,
Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir
senão no seu tempo?
Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo;
E gosto porque assim seria,
mesmo que eu não gostasse.
Por isso, se morrer agora, morro contente,
Porque tudo é real e tudo está certo.

Wanneer ik wist dat ik morgen zou sterven
En het was overmorgen lente,
Zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was.
Als dat haar tijd is, wanneer zou ze moeten komen
dan op haar tijd?
Ik hou ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn;
Dat bevalt me omdat het zo zou zijn,
ook als het me niet zou bevallen.
Daarom, zou ik nu sterven, dan sterf ik tevreden,
Want alles is werkelijk en alles zo als het moet zijn.

Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem.
Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele.
Não tenho preferências para
quando já não puder ter preferências.
O que for, quando for, é que será o que é.

Alberto Caeiro
heteroniem van
Fernando Pessoa 1888 - 1935
Poemas inconjuntas - Onverzamelde gedichten


stem: Valdemar Santos

Men mag Latijn bidden boven mijn kist, als men wil.
Als men wil, mag men rondom dansen en zingen.
Ik heb geen wensen voor de tijd
dat ik toch geen wensen meer kan hebben.
Wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal zijn wat het is.

vertaald door
August Willemsen


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.