Klaarzin
logo Klaarzin

O mistério das coisas

Het geheim van de dingen

O mistério das coisas, onde está ele?
Onde está ele que não aparece
Pelo menos a mostrar-nos que é mistério?
Que sabe o rio e que sabe a árvore
E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso?
Sempre que olho para as coisas
e penso no que os homens pensam delas,
Rio como um regato que soa fresco numa pedra.

Porque o único sentido oculto das coisas
É elas não terem sentido oculto nenhum,
É mais estranho do que todas as estranhezas
E do que os sonhos de todos os poetas
E os pensamentos de todos os filósofos,
Que as coisas sejam realmente o que parecem ser
E não haja nada que compreender.

Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos:
As coisas não têm significação: têm existência.
As coisas são o único sentido oculto das coisas.

Alberto Caeiro
heteroniem van
Fernando Pessoa 1888 - 1935
O guardador de rebanhos - De hoeder van kudden


Het geheim van de dingen, waar is het?
Waar is het dat niet verschijnt
om ons tenminste te tonen wat een geheim is?
Wat weet de rivier en wat weet de boom
en ik, die niet meer weet dan zij, wat weet ik ervan?
Telkens als ik naar de dingen kijk
en bedenk wat de mensen ervan denken
lach ik als een beek die fris op een steen klatert.

Want de enige geheime zin van de dingen
is dat zij helemaal geen geheime zin hebben.
Het is vreemder dan alle vreemdheden
en als de dromen van alle dichters
en de gedachten van alle filosofen,
dat de dingen werkelijk zijn zoals ze lijken te zijn
en dat er niets te begrijpen valt.

Ja, dit is wat mijn zinnen vanzelf geleerd hebben:
De dingen hebben geen betekenis, ze bestaan.
De dingen zijn de enige verborgen zin van de dingen.

vertaling © Klaarzin 2021

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.