Klaarzin
logo Klaarzin

Benedetto sia 'l giorno

Gezegend zij de dag

Benedetto sia‘l giorno, e‘l mese, e l’anno
e la stagione, e‘l tempo, e l’ora, e‘l punto
e‘l bel paese e‘l loco, ov’io fui giunto
da‘ duo begli occhi che legato m’ànno;

Gezegend zij de dag en de maand en het jaar
en het seizoen en de tijd en het uur en het moment
en het schone land en de plaats, waar ik werd gevangen
door twee mooie ogen, die me hebben geboeid;

e benedetto il primo dolce affano
ch’i’ ebbi ad esser con Amor congiunto,
e l’arco e la saette ond’i’ fui punto,
e le piaghe, ch’infin al cor mi vanno.

en gezegend zij de eerste zoete zorg,
die ik ervoer door in Liefde op te gaan,
en de boog en de pijl, die mij doorboorde,
en de wonden, die tot in mijn hart reiken.

Benedette le voci tante, ch’io
chiamando il nome di mia donna ho sparte,
e i sospiri e le lagrime e‘l desio;

Gezegend ook de vele verzen, die ik
verbreid heb door mijn vrouwes naam te noemen,
en de zuchten en de tranen en het smachten;

e benedette sian tutte le carte
Ov’io fama l'acquisto, e'l pensier mio,
ch’è sol di lei, sì ch’altra non v’ha parte.

Francesco Petrarca 1304 - 1374
Sonnet 61 van de Canzoniere


stem: Carmelo Bene


en dat gezegend zijn al de geschriften,
waarmee ik haar roem verwierf, en mijn denken
alleen aan haar, zodat geen ander erin delen mag.

vertaling © Klaarzin 2021

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.