logo menu links
logo Klaarzin
logo menu rechts

Rei van Edelingen

     Waar werd oprechter trouw
dan tussen man en vrouw
ter wereld ooit gevonden?
Twee zielen gloênde aan-een gesmeed,
of vast geschakeld en verbonden
in lief en leed.
     De band, die 't harte bindt
der moeder aan het kind,
gebaard met wee en smarte,
aan hare borst met melk gevoed,
zo lang gedragen onder 't harte,
verbindt het bloed.
     Nog sterker bindt de band
van 't paar, door hand aan hand
verknocht, om niet te scheiden,
nadat ze jaren lang gepaard
een kuis en vreedzaam leven leidden,
gelijk van aard.
     Daar zo de liefde viel,
smolt liefde ziel met ziel,
en hart met hart te gader.
Die liefde is sterker dan de dood.
Geen liefde koomt Gods liefde nader
noch is zo groot.
     Geen water blust dit vuur,
het edelst dat natuur
ter wereld heeft ontsteken.
Dit is het krachtigste ciment,
dat harten bindt, als muren breken
tot puin in 't end.
     Door deze liefde treurt
de tortelduif, gescheurd
van haar beminde tortel.
Zij jammert op de dorre rank
van enen boom, verdroogd van wortel,
Haar leven langk.
[...]

Joost van den Vondel 1587 - 1679
Uit: Gysbrecht van Aemstel 1638,
slot vierde bedrijf, de rei van edelingen
de laatste twee strofen ontbreken hier.

Julius Röntgen 1855 -1932,
Rei van Edelingen 1903, Opus 49.

kamerkoor JIP, januari 2019Creative Commons-Licentie
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.
geen cookies
Deze webstek is niet gebouwd voor smartphones.