logo menu links
logo Klaarzin
logo menu rechts

An die Musik

Aan de muziek

Musik: Atem der Statuen.Vielleicht:
Stille der Bilder. Du Sprache wo Sprachen
enden.Du Zeit,
die senkrecht steht auf der Richtung
vergehender Herzen.

Gefühle zu wem? O du der Gefühle
Wandlung in was? -: in hörbare Landschaft.
Du Fremde: Musik. Du uns entwachsener
Herzraum. Innigstes unser,
das, uns übersteigend, hinausdrängt, -
heiliger Abschied:
da uns das Innre umsteht
als geübteste Ferne, als andre
Seite der Luft:
rein,
riesig,
nicht mehr bewohnbar.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
1918


Muziek: adem van standbeelden. Misschien:
stilte van beelden. Jij taal waar talen
ophouden.Jij tijd,
die loodrecht staat op de richting
van voorbijgaande harten.

Gevoelens voor wie? O jij, die gevoelens
omzet waarin? - : in hoorbaar landschap.
Jij vreemde: muziek. Jij ons ontgroeide
hartruimte. Innigste van ons,
dat, ons overstijgend, naar buiten drijft, -
heilig afscheid:
daar het innerlijke ons omringt
als meest beoefende verte, als andere
kant van de lucht:
zuiver,
reusachtig,
niet meer bewoonbaar.

vertaling © Klaarzin 2022


stem: Gert WestphalCreative Commons-Licentie
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.
geen cookies
Deze webstek is niet gebouwd voor smartphones.