logo menu links
logo Klaarzin
logo menu rechts

A Minuet of Mozart's

Een menuet van Mozart

Across the dimly lighted room
The violin drew wefts of sound,
Airily they wove and wound
And glimmered gold against the gloom.

I watched the music turn to light,
But at the pausing of the bow,
The web was broken and the glow
Was drowned within the wave of night.

Sara Teasdale 1884 - 1933

En door de zwak verlichte zaal
Verzweefden klanken van viool.
Zij weefden los een aureool
Van glanzend goud als van een graal.

Ik zag muziek in licht opgaan,
Maar bij het rustpunt van de boog
Verdween de glans, de gloed vervloog,
Is zacht in nacht teloorgegaan.

vertaling © Klaarzin 2022
Creative Commons-Licentie
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.
geen cookies
Deze webstek is niet gebouwd voor smartphones.