Klaarzin
logo Klaarzin

Θερμοπύλες

Thermopylae

Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των
ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες.
Ποτέ από το χρέος μη κινούντες·
δίκαιοι κι ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις,
αλλά με λύπη κιόλας κι ευσπλαχνία·
γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι,
κι όταν είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι,
πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε·
πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες,
πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Eer aan hen die zich in hun leven
toegewijde wakers maken van Thermopylae,
nooit wijkend van hun plicht,
oprecht en rechtvaardig in al hun daden,
maar ook meedogend en barmhartig;
vrijgevig wanneer ze rijk zijn,
in het kleine nog vrijgevig wanneer ze arm zijn,
steeds hulp biedend naar vermogen,
altijd de waarheid sprekend,
maar zonder haat jegens leugenaars.

Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει
όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν)
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος,
κι οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.

Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης 1863 - 1933
“Ποιήματα”
En grotere eer komt hen toe
wanneer ze voorzien (en velen voorzien het)
dat Ephialtes uiteindelijk zal verschijnen
en de Perzen tenslotte door zullen breken.

Constantijn P. Kavafis 1863 - 1933
"Gedichten"
vertaling © Klaarzin 2021stem: Χάρης Πολιτόπουλος - Hari Politopoulos
  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.