Klaarzin
logo Klaarzin

Πολιοὶ μὲν ἡμὶν ἤδη κρόταφοι

Grijs zijn mijn slapen al

πολιοὶ μὲν ἡμὶν ἤδη κρόταφοι κάρη τε λευκόν,
χαρίεσσα δ' οὐκέτ' ἥβη πάρα, γηραλέοι δ' ὀδόντες,
γλυκεροῦ δ' οὐκέτι πολλὸς βιότου χρόνος λέλειπται·
διὰ ταῦτ' ἀνασταλύζω θαμὰ Τάρταρον δεδοικώς·
Ἀίδεω γάρ ἐστι δεινὸς μυχός, ἀργαλῆ δ' ἐς αὐτὸν
κάτοδος· καὶ γὰρ ἑτοῖμον καταβάντι μὴ ἀναβῆναι.

Ἀνακρέων ὁ Τήϊος
ca 575 – ca 495 voor de jaartelling


Grijs zijn mijn slapen al en mijn hoofd is wit,
mijn mooie jeugd voorgoed voorbij, mijn tanden oud,
veel tijd van mijn zoete leven voorgoed verstreken.
Daarom komen vaak mijn tranen, bang voor de Tartaros.
Hades is immers een gruwelijk gat, de weg erheen is zelfs
vol smart. Want wie daarheen gaat, komt niet terug.

Anacreon van Teos
fragment 395
vertaling © Klaarzin 2022


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.