logo menu links
logo Klaarzin
logo menu rechts

Dass einer dich einmal gewollt hat

Dat iemand jou eens gewild heeft

Daraus, dass einer dich einmal gewollt hat,
Weiß ich, dass wir dich wollen dürfen.
Wenn wir auch alle Tiefen verwürfen:
Wenn ein Gebirge Gold hat
Und keiner mehr es ergraben mag,
Trägt es einmal der Fluss zutag,
Der in die Stille der Steine greift,
Der vollen.

Auch wenn wir nicht wollen:
Gott reift.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926
Das Stundenbuch


Daardoor, dat iemand jou eens heeft gewild,
weet ik, dat wij jou willen mogen.
Wanneer ook we al het diepe zouden verwerpen:
wanneer een gebergte goud heeft
en niemand het meer wil opgraven,
brengt eens het aan de dag de rivier,
die in de stilte van de stenen grijpt,
de volle.

Ook wanneer we niet willen:
God laat rijpen.

vertaling © Klaarzin 2021


Creative Commons-Licentie
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.
geen cookies
Deze webstek is niet gebouwd voor smartphones.