Klaarzin
logo Klaarzin

L'heure exquise

Hemels uur

La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée...

De blanke maan
beschijnt het bos;
van elke tak
klinkt een stem
onder het loof...

Ô bien-aimée.

O mijn lief.

L'étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure...

Het ven weerkaatst,
spiegelt diep,
de schaduw
van de zwarte wilg
waar de wind weent...

Rêvons c'est l'heure !

tijd om te dromen!

Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l'astre irise...

Een weidse, tedere
kalmte
daalt schijnbaar neer
van het firmament
dat de maan laat glanzen...

C'est l'heure exquise.

hemels is het uur.

1870 Paul Verlaine 1844 - 1896


vertaling © Klaarzin 2021

Reynaldo Hahn 1874 -1947
heeft van dit gedicht een lied gemaakt.
Het lied behoort tot de '7 chansons grises".

stem: Joël Vuik
opname van zijn master recital 2018  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.