Klaarzin
logo Klaarzin

Il pleure dans mon coeur

Het huilt in mijn hart

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville;
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur?

Het huilt in mijn hart
Zoals het regent in de stad;
Wat is dit kwijnen
Dat mijn hart doordringt?

Ô bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un cœur qui s’ennuie,
Ô le chant de la pluie!

O zoet geluid van regen
Op de grond en op de daken!
Voor een ongelukkig hart
O het zingen van de regen!

Il pleure sans raison
Dans ce cœur qui s’écœure.
Quoi ! nulle trahison ?...
Ce deuil est sans raison.

Het huilt zonder reden
In dit hart dat mismoedig is.
Wat! geen verraad?...
Deze rouw heeft geen reden.

C’est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi
Sans amour et sans haine
Mon cœur a tant de peine!

Paul Verlaine 1844 - 1896
Romances sans paroles 1874


Het is wel de ergste pijn
Om niet te weten waarom
Zonder liefde en zonder haat
Mijn hart zoveel pijn heeft!

vertaling © Klaarzin 2022


stem: Laura Dussard


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.