Klaarzin
logo Klaarzin

Mon rêve familier

Mijn gewone droom

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D'une femme inconnue, et que j'aime et qui m'aime,
Et qui n'est chaque fois, ni tout à fait la même
Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend.

Ik droom vaak een droom, vreemd en indringend,
van een onbekende vrouw, van wie ik hou en zij van mij,
en zij is elke keer niet helemaal dezelfde
en niet helemaal anders en bemint en begrijpt mij.

Car elle me comprend, et mon coeur transparent
Pour elle seule, hélas! cesse d'être un problème
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front blême,
Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant.

Want zij begrijpt mij en mijn hart - te doorzien
voor haar alleen, helaas! - is geen raadsel meer,
voor haar alleen, en het klamme van mijn bleek gelaat,
zij alleen kan het verfrissen met haar tranen.

Est-elle brune, blonde ou rousse? - Je l'ignore.
Son nom? Je me souviens qu'il est doux et sonore
Comme ceux des aimées que la Vie exila.

Is zij bruin, blond of rood? Ik weet het niet,
Haar naam? Ik weet nog dat hij zoet klinkt
als die van geliefden, die het Leven uitwees.

Son regard est pareil au regard des statues,
Et pour sa voix, loin taine, et calme, et grave, elle a
L'inflexion des voix chêres qui se sont tues.

Paul Verlaine 1844 - 1896
Poèmes Saturniens 1866
sonnet uit "Melancholia", de eerste afdeling


Haar blik is als de blik van stenen beelden,
en dan haar stem, zacht en kalm en ernstig, die heeft
de buiging van lieve stemmen die verstilden.

vertaling © Klaarzin 2021


opname: Thalie Envolée  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.