Klaarzin
logo Klaarzin

Wild Nights, Wild Nights!

Wilde Nachten, Wilde Nachten!

Wild Nights – Wild Nights!
Were I with thee
Wild Nights should be
Our luxury!

Wilde Nachten – Wilde Nachten!
Was ik bij U
Zouden wilde Nachten
Onze weelde zijn!

Futile – the Winds –
To a Heart in port –
Done with the Compass –
Done with the Chart!

Futiel – de Winden –
Voor een Hart in de haven –
Weg met het Kompas –
Weg met de Kaart!

Rowing in Eden –
Ah, the Sea!
Might I but moor – Tonight –
In Thee!

Emily Dickinson 1830 - 1886
nr.249 (Johnson-nummering)


Roeien in Eden –
Ah, de zee!
Mocht ik maar meren – Vannacht –
In U!

vertaling © Klaarzin 2022


stem: Helen Mirren


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.