Klaarzin
logo Klaarzin

Ample make this Bed

Ruim moet zijn dit Bed

Ample make this Bed --
Make this Bed with Awe --
In it wait till Judgment break
Excellent and Fair.

Be its Mattress straight --
Be its Pillow round --
Let no Sunrise' yellow noise
Interrupt this Ground --

Emily Dickinson 1830 - 1886
nr.829 (Johnson-nummering)
De film "Sophie's Choice" eindigt met dit gedicht.


Ruim moet zijn dit Bed --
Maak het met Ontzag --
Wacht erin tot Oordeelsdag
Stralend Schoon verschijnt.

Zijn Matras zij recht --
Zijn Peluw zij rond --
Laat geen Morgenroodrumoer
Storen deze Grond --

vertaling © Klaarzin 2022


stem: Kevin Kline


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.