Klaarzin
logo Klaarzin

A Minuet of Mozart's

Een menuet van Mozart

Across the dimly lighted room
The violin drew wefts of sound,
Airily they wove and wound
And glimmered gold against the gloom.

En door de zwak verlichte zaal
Verzweefden klanken van viool.
Zij weefden los een aureool
Van glanzend goud als van een graal.

I watched the music turn to light,
But at the pausing of the bow,
The web was broken and the glow
Was drowned within the wave of night.

Sara Teasdale 1884 - 1933

Ik zag muziek in licht opgaan,
Maar bij het rustpunt van de boog
Verdween de glans, de gloed vervloog,
Is zacht in nacht teloorgegaan.

berijmd, met versmaat
vertaling © Klaarzin 2022

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.