Klaarzin
logo Klaarzin

After Love

Voorbije Liefde

There is no magic any more,
We meet as other people do,
You work no miracle for me
Nor I for you.

Magie is er niet meer
We zien elkaar als elk ander
Je bent geen wonder meer voor mij
Noch ik voor jou.

You were the wind and I the sea —
There is no splendor any more,
I have grown listless as the pool
Beside the shore.

Jij was de wind en ik de zee,
Er is geen luister meer,
Ik ben nu lusteloos als de plas
langszij de oever.

But tho' the pool is safe from storm
And from the tide has found surcease,
It grows more bitter than the sea,
For all its peace.

Sara Teasdale 1884 - 1933

Maar al is de plas voor storm veilig,
Heeft van het tij respijt gevonden,
Zij wordt meer bitter dan de zee,
Met al haar vrede.

vertaling © Klaarzin 2022


stem: Jean Aked
  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.