Klaarzin
logo Klaarzin

Because I could not stop for Death

Ik kon niet stoppen voor de Dood

Because I could not stop for Death -
He kindly stopped for me -
The Carriage held but just Ourselves -
And Immortality.

Ik kon niet stoppen voor de Dood -
Dus stopte Hij attent voor mij -
De Koets bevatte slechts Onszelf -
Alsook Onsterflijkheid.

We slowly drove - He knew no haste
And I had put away
My labor and my leisure too,
For His Civility -

We reden traag - Hij had geen haast
En ik had weggedaan
Mijn werk en ook mijn vrije tijd
Vanwege zijn Fatsoen -

We passed the School, where Children strove
At Recess - in the Ring -
We passed the Fields of Gazing Grain -
We passed the Setting Sun -

We reden langs de School, waar Kinderen
Pauze wilden - in de Kring -
En langs de Velden Starend Graan -
En langs de Ondergaande Zon -

Or rather - He passed Us -
The Dews drew quivering and Chill -
For only Gossamer, my Gown -
My Tippet - only Tulle -

Of liever - Die langs Ons -
De Dauw rees bibberend en Kil -
Want Ragfijn was de stof, mijn Jurk -
Mijn Bontje - Tule slechts -

We paused before a House that seemed
A Swelling of the Ground -
The Roof was scarcely visible -
The Cornice - in the Ground -

We stopten voor een Huis dat leek
Een Zwelling van de Grond -
Het Dak was nauwelijks te zien -
De Kroonlijst - in de Grond -

Since then - 't is Centuries - and yet
Feels shorter than the Day
I first surmised the Horses' Heads
Were toward Eternity -

Emily Dickinson 1830 - 1886
nr.479 (Johnson-nummering)


Sindsdien - zijn Eeuwen om - toch voelt
Het korter dan de Dag
Dat ik pas zag: het Paardenspan
liep naar de Eeuwigheid -

vertaling © Klaarzin 2022


stem: Alice Barclay


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.