Klaarzin
logo Klaarzin

Spinoza

Spinoza

Hier liegt ein Eichbaum umgerissen,
Sein Wipfel tät die Wolken küssen,
Er liegt am Grund – warum?
Die Bauren hatten, hör ich reden,
Sein schönes Holz zum Baun vonnöten
Und rissen ihn deswegen um.

Friedrich Schiller 1759 - 1805

Hier ligt een eikenboom omver gerukt.
Zijn top kon de wolken kussen.
Hij ligt ter aarde - waarom?
De boeren hadden, hoor ik zeggen,
Zijn mooie hout om te bouwen nodig
en trokken hem daarom om.

vertaling © Klaarzin 2021

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.