Klaarzin
logo Klaarzin

Odysseus

Odysseus

Alle Gewässer durchkreuzt‘, die Heimat zu finden, Odysseus;
Durch der Scylla Gebell, durch der Charybde Gefahr,
Durch die Schrecken des feindlichen Meers, durch die Schrecken des Landes,
Selber in Aides‘ Reich führt ihn die irrende Fahrt.
Endlich trägt das Geschick ihn schlafend an Ithakas Küste,
Er erwacht und erkennt jammernd das Vaterland nicht.

Friedrich Schiller 1759 - 1805

Alle wateren doorkruist om thuis weer te vinden, Odysseus;
langs het brullen van Scylla, langs het gevaar van Charibdis,
door de verschrikking van de vijandige zee, door de verschrikking van het land,
zelfs in Hades rijk voert hem zijn dwalende tocht.
Tenslotte brengt het lot hem slapend aan de kust van Ithaka,
hij ontwaakt en herkent jammerend zijn vaderland niet.

vertaling © Klaarzin 2021

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.