Klaarzin
logo Klaarzin

Ode an die Freude

Ode aan de vreugde

O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern laßt uns angenehmere anstimmen
Und freudenvollere!
Freude! Freude!

O vrienden, niet deze klanken!
Maar laat ons aangenamere aanheffen,
en vreugdevollere.
Vreugde! Vreugde!

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Vreugde, schone godenvonk,
dochter uit Elysium!
Wij betreden passievurig,
hemelse, uw heiligdom!
Uw magie verbindt weer samen
wat gewoonte streng verdeelt,
Alle mensen worden broeders
waar uw zachte vleugel welft.

Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Wie de grote sprong gemaakt heeft
van een vriend de vriend te zijn,
Wie een lieve vrouw bemind heeft,
laat zijn juichen horen!
Ja, wie op deez' aarde één ziel
zich de zijne noemen mag!
En wie 't nooit kon, die sluipe
wenend weg uit dit verbond.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur:
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns, und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott!

Vreugde drinken alle wezens
aan de borsten der natuur,
Alle goeden, alle slechten
volgen in haar rozenspoor.
Kussen gaf zij ons en wijnen
en een vriend, trouw tot de dood.
Wellust werd de worm gegeven,
en de Cherub staat voor God!

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.
Laufet, Brüder, eure Bahn.

Blij, als zijn zonnen zweven
door het hemels plan, zo mooi.
loopt, gij broeders, volg uw pad;
blijde als een held naar zege,
loopt, gij broeders, volg uw pad.

Seid umschlungen, Millionen,
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder! Über'm Sternenzelt
Muß ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muß er wohnen.

Wees omhelsd, u miljoenen!
Deze kus aan heel de wereld!
Broeders, boven 't firmament
moet een lieve vader wonen.
Neder valt u, o miljoenen?
Speurt u de schepper, wereld?
Zoek hem boven 't firmament!
Boven de sterren moet hij wonen.

Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Brüder, überm Sternenzelt
muß ein lieber Vater wohnen.
Seid umschlungen, Millionen!
Diesen Kuß der ganzen Welt!
Freude, schöner Götterfunken
Tochter aus Elysium,
Freude, schöner Götterfunken, Götterfunken.

Friedrich Schiller 1759 - 1805
Dit is de tekst, zoals Ludwig von Beethoven de ode heeft aangepast voor zijn negende symfonie. De ode van Schiller van 1795 is langer. Beethoven heeft de tekst ingekort en toegevoegd de vier regels aan het begin en de herhalingen aan het eind.


Wees omhelsd, u miljoenen!
Deze kus aan heel de wereld!
Broeders, boven 't firmament
moet een lieve vader wonen.
Wees omhelsd, u miljoenen!
Deze kus aan heel de wereld!
Vreugde, schone godenvonk,
dochter uit Elysium!
Vreugde, schone godenvonk, godenvonk

vertaling © Klaarzin 2021
Het metrum is zoveel mogelijk gehandhaafd. De vertaling is met een beetje smokkelen wel te zingen.
De ode is het volkslied van de Europese Unie, maar dan in een instrumentale versie. Geen taal mag voorrang krijgen.


Een klein fragment

Koor en orkest Beierse omroep olv Bernard Haitink
  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.