Klaarzin
logo Klaarzin

Im Nebel

In de mist

Seltsam, im Nebel zu wandern!
Einsam ist jeder Busch und Stein,
Kein Baum sieht den andern,
Jeder ist allein.

Vreemd, in de mist te wandelen!
Eenzaam is elke struik en steen,
geen boom ziet de andere,
ieder is alleen.

Voll von Freunden war mir die Welt,
Als noch mein Leben licht war;
Nun, da der Nebel fällt,
Ist keiner mehr sichtbar.

Vol vrienden was de wereld
toen mijn leven nog licht was;
nu, daar de mist opkomt
is niemand meer zichtbaar.

Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise
Von allen ihn trennt.

Echt, niemand is wijs
die het duister niet kent,
dat hem onontkombaar en zacht
afzondert van allen.

Seltsam, Im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein.

Hermann Hesse 1877 - 1962
november 1905


Vreemd, in de mist te wandelen!
Leven is eenzaam zijn.
Geen mens kent de anderen,
ieder is alleen.

vertaling © Klaarzin 2021

stem: Fritz Stavenhagen


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.