Klaarzin
logo Klaarzin

Kennst du das Land

Ken je het land

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunklen Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl?
Dahin, dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

Ken je het land, waar de citroenen bloeien,
In ‘t donker loof de gouden sinaasappels gloeien,
Een zachte wind vanuit de blauwe hemel waait,
De myrte staat en de laurier hoogop draait?
Ken je het soms?
Daarheen, kom aan!
Daarheen wil ik met jou, mijn lief, graag gaan!

Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach.
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?-
Kennst du es wohl?
Dahin, dahin
Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn!

Ken je het huis? Op zuilen rust zijn dak.
De zaal is prachtig, die kamer glanst als lak,
En marmerbeelden staan er, zien mij aan:
"Wat heeft men jou, arm kindje, aangedaan?"
Ken je het soms?
Daarheen, kom aan!
Daarheen wil ik met jou, mijn hoeder, gaan!

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg.
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut.
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.
Kennst du ihn wohl?
Dahin, dahin
Geht unser Weg. O Vater, lass uns ziehn!

Johann Wolfgang von Goethe 1749 - 1832

Ken je de berg en zijn bewolkte pad?
Het muildier zoekt zijn weg, door nevel nat.
In holen woont het oude drakenbroed,
Het smijt de rots en over dat de vloed!
Ken je hem soms?
Daarheen, kom aan,
voert onze weg. O vader, laat ons gaan!

berijmd, met versmaat
vertaling © Klaarzin 2022

Op muziek gezet door Robert Schumann
in 1849 Opus 98a

alt: Nathalie Stutzmann
piano: Inger Södergren

  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.