Klaarzin
logo KlaarzinDàodéjīng aforisme 1

1 De Dao die benoemd wordt, is niet de eeuwige Dao.
2 Namen kunnen benoemen, maar het zijn geen eeuwige namen.
3 Als er geen namen zijn,* de oorsprong van hemel en aarde.
4 Als er wel namen zijn,* de moeder der tienduizend dingen.
5 Als je constant zonder begeerten bent, zie je hem in zijn subtiele aard.
6 Maar als je constant begeerten hebt, zie je alleen wat je zoekt en verlangt.
7 Deze twee zijn één, in hun manifestatie hebben ze verschillende namen.
8 Het feit dat ze één zijn heet 'verborgen'.
9 Nog verborgener dan verborgen is de poort tot al wat subtiel is.

* [toont Dao zich als]

Daodejing, eerste aforisme
Lǎozĭ 老子 (Laotse), 5e eeuw BCE
vertaling Woei-Lien Chong


1 道 可 道 ,         非 常 道
   dào kě dào,     fēi cháng dào
2 名 可 名 ,         非 常 名
   míng kě míng, fēi cháng míng.
3 無 名 ,       天 地 之 始
   wú míng,  tiān dì zhī shĭ
4 有 名 ,       萬 物 之 母
   yŏu míng, wàn wù zhī mŭ.
5 故 常 無 欲 ,        以 觀 其 妙
   gù cháng wú yù, yĭ guān qí miào
6 常 有 欲 ,             以 觀 其 徼
   cháng yŏu yù,     yĭ guān qí jiăo.
7 此 兩 者 同 出 ,           而 異 名
   cĭ liăng zhě tóng chū, ér yì míng.
8 同 謂 之 玄
   tóng wèi zhī xuán.
9 玄 之 又 玄 ,            眾 妙 之 門
   xuán zhī yòu xuán, zhòng miào zhī mèn.

Onder de moderne Chinese karakters staat de romanisering in Pinyin.
Pinyin is de officiële romanisering van het Chinees.document daodejing
stem: Jenny Zhao


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.