logo menu links
logo Klaarzin
logo menu rechts

Archaischer Torso Apollos

Archaïsche torso van Apollo

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt,
darin die Augenäpfel reiften. Aber
sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt,

sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.

Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;

und bräche nicht aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern.

Rainer Maria Rilke 1875 - 1926

Wij kenden niet zijn ongehoorde hoofd,
waarin de oogappels rijpten. Maar
zijn torso gloeit nog als een kandelaar,
waarin zijn kijken, slechts teruggeschroefd

zich ophoudt en glanst. Anders kon jou de boog
van de borst niet verblinden, noch in de lichte draai
van de lendenen een glimlach gaan
naar dat midden, dat de verwekking droeg.

Anders zou deze steen vervormd staan, kort
onder de doorzichtige val van de schouders
en schitterde niet als roofdiervellen;

en zou niet uit al zijn voegen breken
zoals een ster: want er is geen plaats
die jou niet ziet; je moet je leven veranderen.

vertaling © Klaarzin 2022

Met dit sonnet begint de Duitse filosoof Peter Sloterdijk zijn boek
"Du musst dein Leben ändern. Über Antropotechnik".

Creative Commons-Licentie
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.
geen cookies
Deze webstek is niet gebouwd voor smartphones.