Klaarzin
logo Klaarzin

gedichten vertalen


In november 2021 ben ik terechtgekomen op een  internationale website  met vertalingen van songteksten in alle talen van de wereld. Daarop zijn ook veel gedichten aanwezig. Sindsdien heb ik mij onder de naam Klaarzin druk bezig gehouden met het vertalen van de gedichten op die site - veelal van beroemde dichters. Enkele van mijn vertalingen daar staan ook op deze website. Een bijzondere voorliefde kreeg ik voor de gedichtenwereld van Rainer Maria Rilke en ook voor de sonnetten van Petrarca.

Rilke is een van de belangrijkste Duitstalige dichters; vergelijk hem met Goethe. Na een zomercursus over Rilke in juli 2023 ben ik begonnen aan zijn postume Franstalige gedichten. Dat heeft geleid tot een boekje met vertalingen van 50 van zijn Franse gedichten met de titel: De Rozen, en andere postume gedichten. Meer informatie daarover staat op mijn website  www.klarenbeek.info.

  Poëzie vertalen is een uitdaging. Het is de kunst om het origineel zo weer te geven, dat in de andere taal een zelfde gedicht ontstaat. Men moet als het ware opnieuw dichten, niet letterlijk vertalen. En er zijn praktische moeilijkheden. Het is soms moeilijk om het juiste woord te vinden. De volgorde van woorden binnen de zin dwingt soms tot creatieve oplossingen.

Toch is het mijn ideaal om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Onvermijdelijk gaat er iets in een vertaling verloren. De voornaamste oorzaak is rijmdwang. Een vertaling zonder rijm verdient daarom soms de voorkeur. Het ritme is belangrijker dan rijm. Een vertaald gedicht moet goed klinken, goed kunnen worden voorgedragen. Uitleggen kan beter vermeden worden; het smoort de magie van het gedicht. Uitleggen kan zelfs leiden tot 'hineininterpretieren'. Een vertaling mag helder en duidelijk zijn, maar onderschat de lezer niet.

Als je over het voorgaande of over mijn vertalingen van gedachten wil wisselen, ontvang ik graag je  bericht . Ik zal zeker antwoorden.
Tenslotte, soms staat er een declamatie of lied onder een gedicht.

Francesco Petrarca William Shakespeare Fernando Pessoa Johann W. von Goethe

kalenders

Er is veel over kalenders te vertellen. Via de volgende link is er meer informatie over  kalenders  te vinden.


  © Klaarzin

 geen cookies 
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.