logo menu links
logo Klaarzin
logo menu rechts

vertaalde gedichten

Op deze webstek verzamel ik gedichten, mits die mij wat te zeggen hebben. De gedichten in een vreemde taal zijn veelal van beroemde dichters, zoals Petrarca, Rilke, Shakespeare, Goethe etc. etc.
Vertalen boeit mij. Veel van een gedicht gaat in een vertaling verloren door rijmdwang. Daarom laat ik vaak het rijmschema los bij de gedichten, die ik zelf vertaal. Het is belangrijk dat het vertaalde gedicht goed kan worden voorgedragen.
Voor het menu van de vertaalde gedichten kan men klikken op de hamburger linksboven (de strepen op groen).

Nederlandse gedichten

Op deze webstek verzamel ik Nederlandse gedichten, die mij op zeker moment iets doen. De lijst zal nog wel aangroeien.
Reacties zijn welkom. Stuur mij een bericht.
Voor het menu van de Nederlandse gedichten kan men klikken op de hamburger rechtsboven (de strepen op oranje).
Francesco Petrarca Rainer Maria Rilke William Shakespeare Johann W. von Goethe

Creative Commons-Licentie
Vertalingen van © Klaarzin vallen onder een Creative Commons-licentie.
Het gebruik van die vertalingen is daarom vrij en gratis,
mits de naam "Klaarzin" wordt vermeld en het gebruik niet-commercieel is.
geen cookies
Deze webstek is niet gebouwd voor smartphones.